Do pobrania

Rekrutacja do przedszkola:

REGULAMIN REKRUTACJI:

Do pobrania Do pobrania Do pobrania Do pobrania Do pobrania Do pobrania

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA:

Do pobrania

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA:

Do pobrania

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA:

Do pobrania

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

KRYTERIA REKRUTACJI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW

ZARZĄDZENIE DOT. WYŻYWIENIA

INFORMACJA O TERMINACH

OŚWIADCZENIE WOLI

Inne:

OŚWIADCZENIE OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO