Przyjaciele przedszkola

"Dobrze widzi się tylko sercem"

                  Antoine de Saint Exupery

"Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby drugiego człowieka, jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie dłoń, pomocną dłoń..."


              Obrazek-Kwiaty      Obrazek-Uśmiech


Drodzy rodzice, z całego serca dziękujemy Wam za zainteresowanie i bezinteresowną pomoc na rzecz naszego przedszkola. Ogromne podziękowania kierujemy do PANA BURMISTRZA I PRZEDSTAWICIELI LOKALNEJ WŁADZY, FIRM I OSÓB PRYWATNYCH, którzy na co dzień i przy okazji różnorodnych imprez organizowanych w naszym przedszkolu okazują nam zrozumienie i wspomagają w codziennych działaniach dla podniesienia jakości pracy placówki oraz dla dobra wszystkich dzieci. Pragnąc jak najszerzej rozpropagować informacje o ludziach dobrej woli wspierających nas w działaniach, naszych przyjaciołach i sprzymierzeńcach uruchamiamy internetową tablicę z podziękowaniami.


Choinka


W roku szkolnym 2016/2017:

Składamy serdeczne podziękowanie Państwu M.R. Jeczeń za przepiękną choinkę, która stanowi świąteczną ozdobę naszego przedszkola.W roku szkolnym 2015/2016:

Ogromne podziękowania składamy Rodzicom Natana Wyszowskiego za bezpłatne przekazanie na rzecz przedszkola kostki brukowej, która posłuży do wykonania chodniczków przy przedszkolu.

Równie serdecznie dziękujemy Rodzicom absolwentek naszego przedszkola - państwu Luizie i Bartłomiejowi Wróbel za bezpłatny transport piasku budowlanego i do piaskownic.

Wielkie podziękowania dla Państwa Mariki i Roberta Jeczeń za ukwiecanie naszego przedszkola.

Ogromnie dziękujemy również Radzie Rodziców a w szczególności panu skarbnikowi Adamowi Jennings i pani przewodniczącej Malwinie Żelezik. Liczymy na dalszą owocną współpracę.


Fontanna


W roku szkolnym 2014/2015:

Składamy ogromne podziękowanie państwu Rojek, Wyszowskim, Szczuckim, Jennings, Mazur i Janus - Masternak za ufundowanie dla przedszkola pięknej fontanny oraz ławeczki i lamp, które upiększyły otoczenie przedszkola.

Równie serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie festynu rodzinnego poprzez przygotowanie przepysznych ciast oraz ofiarowanie fantów na loterię.


W roku szkolnym 2013/2014:

Ciągle jeszcze wśród nas są ludzie, którzy okazują bezinteresowną pomoc. Chcemy pochwalić się, że mamy rodziców, na których zawsze możemy liczyć. ONI wiedzą, że więcej szczęścia jest w dawaniu niż braniu.

Z całego serca dziękujemy panu Grzegorzowi Porębie za udostępnienie sprzętu budowlanego i uporządkowanie placu przed przedszkolem.

W roku szkolnym 2012/2013:

Składamy serdeczne podziękowania za pomoc finansową, która w znacznym stopniu przyczyni się do realizacji naszych marzeń, planów i zamierzeń w zorganizowaniu dla dzieci placu zabaw w sali gimnastycznej.

DZIĘKUJEMY:

Pani Monice Janus i panu Albertowi Masternak,
Państwu Monice i Dariuszowi Pająk,
Pani Beacie Wiśnickiej i panu Krzysztofowi Różyckiemu,
Państwu Magdalenie i Ireneuszowi Hassa,
Państwu Hannie i Przemysławowi Płonka,
Państwu Agnieszce i Ireneuszowi Pedyńskim,
Państwu Annie i Grzegorzowi Poręba,
Pani Małgorzacie Smreczyńskiej i Romanowi Szełemej,
Państwu Joannie i Adamowi Bartoszuk,
Państwu Oldze i Pawłowi Madziar,
Państwu Oldze i Mateuszowi Chrząszcz,
Państwu Magdalenie i Andrzejowi Grelewicz.

W roku szkolnym 2011/2012 serdeczne podziękowania składamy:

Pracownikom firmy Toyota, a przede wszystkim panu Grzegorzowi Górskiemu, panu Rafałowi Cygal, panu Pawłowi Tymińskiemu, państwu Annie i Maciejowi Roszak i pani Małgorzacie Iwaniec za ogromne zaangażowanie w tworzeniu przedszkolnego ogrodu w stylu japońskim.

Panu Grzegorzowi Porębie za użyczenie koparki i wykonanie prac ziemnych wokół przedszkola.

Panu Andrzejowi Filipkowi za zorganizowanie podczas festynu rodzinnego bezpłatnej degustacji potraw japońskich oraz pierogów i barszczyku.

Państwu Luizie i Bartłomiejowi Wróbel za piasek do piaskownic oraz piękne kamienie do powstającego "ogrodu japońskiego".

Wszystkim zaprzyjaźnionym firmom, które bezinteresownie wykonują prace na rzecz przedszkola.

W roku szkolnym 2010/2011 gorące podziękowania kierujemy do:

Pana Grzegorza Górskiego oraz firmy Toyota, pani Doroty Staniszewskiej i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej za pomoc w realizacji projektu "Ptasie osiedle"

Państwa Luizy i Bartłomieja Wróbel za zaopatrywanie przedszkolnych piaskownic w piasek. kamienie do ogrodu japońskiego.

Pana Darka Jurka – ratownika medycznego, za przeprowadzenie warsztatów dla dzieci z zakresu ratownictwa medycznego oraz przygotowanie zawodników do konkursu "Uczę się bezpiecznie żyć"

Pana Andrzeja Filipka za catering na festyn rodzinny.

Państwa Joanny i Arkadiusza Czocher za pyszne lody, które dzieci otrzymały podczas festynu rodzinnego.

Rok szkolny 2008/2009 i 2009/2010 to lata intensywnych zmian w przedszkolu. Wykonano wiele prac remontowych i modernizacyjnych. W pracach tych bezinteresownie zaangażowało się wielu rodziców i firm.

Szczególne podziękowania kierujemy do:

Państwa Magdaleny i Pawła Rybka za wyposażenie sali gimnastycznej w lustra z bezpiecznego szkła oraz wymianę szyb w oknach na szkło bezpieczne. Dziękujemy również za wykonanie bezpiecznych szyb piaskowanych w drzwiach wejściowych a także przepiękne szybki witrażowe, które pozostaną pamiątką na wiele lat.

Pana Dariusza Borczyka, który ofiarował materiał na wykonanie kilku szaf w przedszkolu.

Pana Darka Roszaka za pomalowanie sal i korytarzy w przedszkolu. Dziękujemy również za zaangażowanie się w Radę Rodziców i skrupulatne zarządzanie finansami Rady.