Opłaty za przedszkole

Koszt pobytu dziecka w przedszkolu od 01.11.2011 r. obliczany jest zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Szczawna – Zdroju Nr X/58/11 z dnia 29 sierpnia 2011r.

Koszt posiłków zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 17/2011 z dnia 30.12.2011r. wynosi:

Śniadanie – 1,50 zł

Drugie śniadanie – 0.50 zł

Zupa – 1,50 zł

Drugie danie + deser – 2,50 zł


Płatność za usługi przedszkolne i wyżywienie należy regulować przelewem na konto Przedszkola w terminie do 10-go dnia danego miesiąca.

Nr konta: 60 1020 5095 0000 5202 0011 2466 Bank PKO BP SA

W treści przelewu należy umieścić: imię i nazwisko dziecka, opłata za wyżywienie (w skrócie ow) i kwota, opłata partycypacyjna (w skrócie op) i kwota.

Płatność na Radę Rodziców należy uiszczać na konto Rady Rodziców:

Nr konta: 39 1020 5095 0000 5602 0145 5807


TABELA OPŁAT:

Otwórz

Opłaty prosimy uiszczać do 15-tego dnia danego miesiąca.