Misja i wizja przedszkola

"Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale w piaskownicy niedzielnej szkółki. Tam się nauczyłem, że trzeba: dzielić wszystko, postępować uczciwie, nie bić innych, odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz, sprzątać po sobie, nie brać nic, co do mnie nie należy, powiedzieć "przepraszam", jeśli się kogoś uraziło, myć ręce przed jedzeniem, spuszczać wodę, jeść ciepłe bułeczki i popijać zimnym mlekiem, prowadzić zrównoważone życie, trochę się uczyć i trochę myśleć, malować i rysować, i śpiewać, i tańczyć, i bawić się, i codziennie trochę popracować, po południu zdrzemnąć się. A kiedy wyjdziesz z domu, uważaj na ruch, trzymaj ręce i kij przy sobie. Zwracaj uwagę, jak cudowne jest wszystko, co ciebie otacza (...) Zapamiętaj też to ważne słowo, jedno z pierwszych, jakiego się nauczyłeś: PATRZ. Wszystko to, co trzeba wiedzieć, gdzieś istnieje. Niepodważalne reguły i miłość, i troska o higienę. Ekologia i polityka, i równość wszystkich, i zdrowe życie."

                                                                                                 Robert Fulghun

Misja


Pozwolić dziecku być dzieckiem w jego najważniejszych i najpiękniejszych latach, by nauka była zabawą, a zabawa nauką, by szanowało drugiego człowieka i środowisko, w którym żyje.


Wizja


Przedszkole:

uśmiech umożliwia wszechstronny rozwój dziecka, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa, spokoju, życzliwości, miłości i bezwzględnej akceptacji,

uśmiech zapewnia prawo do równego startu dla wszystkich dzieci (również niepełnosprawnych),

uśmiech monitoruje i stymuluje rozwój psychiczny, emocjonalny i społeczny dziecka,

uśmiech pomaga dzieciom w tworzeniu pozytywnego obrazu samego siebie oraz rozumieniu i szanowaniu tych, którzy różnią się od nich,

uśmiech wspiera dzieci w odkrywaniu ich możliwości, zdolności i talentów,

uśmiech budzi świadomość ekologiczną,

uśmiech kształtuje uczucia patriotyczne poprzez pielęgnowanie tradycji przedszkolnych, rodzinnych i narodowych,

uśmiech prowadzi profilaktykę zdrowotną poprzez edukację i sport,

uśmiech konstruktywnie współpracuje z rodzicami dzieci,

uśmiech otacza szczególną opieką dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich,

uśmiech wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności umożliwiające im dalszą naukę,

uśmiech nauczycielkom stwarza możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.