Historia

Pierwsze wzmianki na temat działalności Przedszkola Miejskiego w Szczawnie – Zdroju odnotowane zostały w kronikach w roku 1946.

Budynek przedszkola w latach 1989 – 1994 został poddany przebudowie. Lata eksploatacji obiektu wymogły konieczność remontów, aby poprawić wizerunek obiektu, komfort dzieci i pracowników przedszkola. Dzięki zrozumieniu i hojności władz samorządowych od roku 2007 prowadzone są szeroko zakrojone prace remontowe, głównie w okresie wakacji. Przedszkole zmienia swój wygląd zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Stare Przedszkole 1 Stare Przedszkole 2

W roku 2006 odbyły się wielkie uroczystości związane z 60-leciem działalności placówki. Został wydany okolicznościowy folder. Na uroczystości zostali zaproszeni wszyscy absolwenci i byli pracownicy przedszkola. Przed południem zorganizowano zwiedzanie obiektu przedszkolnego. Wspomnienia związane z czasem wczesnego dzieciństwa z niejednego oka wycisnęły łzę. Punktem kulminacyjnym obchodów było przedstawienie wystawione na deskach Teatru Zdrojowego w Szczawnie – Zdroju pt. „Przygody Piotrusia Pana” w wykonaniu dzieci i absolwentów przedszkola różnych roczników. Na scenie obok siebie występowali babcia i wnuczek. Role piratów odtwarzały dwa pokolenia ojców i synów. Matki i córki przybrały postacie uroczych syren. Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć tutaj.

Wspomnienia Pani dyr. Marii Brzezińskiej

NAJPIĘKNIEJSZE LATA I WSPOMNIENIA Z PRACY W PAŃSTWOWYM PRZEDSZKOLU W SZCZAWNIE - ZDROJU

Pani dyr. Maria Brzezińska

Jako młoda absolwentka Liceum Pedagogicznego w Krakowie Podbrzezie Nr 3 - Maria Madej 15.08.1954r. - przyjechałam do pracy w nieznany mi teren. Był to tzw. nakaz pracy do Wałbrzycha aby odpracować przyznane mi stypendium.

Zatrzymałam się w Przedszkolu Miejskim u Pani dyr. Heleny Pietruszki, która przyjęła mnie bardzo serdecznie.

Następnego dnia udałam się do Wydziału Oświaty i Kultury, gdzie przyjął mnie Inspektor Oświaty Pan Gołogurski. Był to bardzo energiczny Pan, prawdziwy „ojciec nauczycieli”, zwłaszcza młodych absolwentów, których otaczał troskliwą opieką.

Zostałam skierowana do Państwowego Przedszkola w Szczawnie Zdroju, założonego w 1948r. Kierowniczką placówki była Pani Maria Karczmarz, a wizytatorem Pani Krystyna Uniżyńska, która bardzo serdecznie obdarzała zaufaniem młodych ludzi przyjmujących się do pracy. Podejmując pracę byłam w wielkim strachu, czy podołam, co będzie dalej.

Pani kierownik przekazała mi grupę starszaków – 6- letnich dzieci. Jednocześnie udzielała wskazówek do pracy dydaktyczno wychowawczej celem wzbogacenia wiedzy i osiągnięć w mojej pracy. Sama podglądałam pracę starszych koleżanek, nie szczędziłam czasu i wysiłku, wszystko robiłam aby zdobyć zaufanie Pani kierowniczki i następnej Pani Wizytator Krystyny Elttman. Była to osoba o dużym kunszcie pedagogicznym i wielką miłością darzyła dzieci i nauczycieli.

Krystyna Elttman

A teraz kilka zdań na temat funkcjonowania Przedszkola. Była to placówka wiodąca zatrudniająca kadrę o wysokich kwalifikacjach. Przedszkole było bardzo wysoko cenione przez władze oświatowe: Kuratorium i Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

W placówce odbywały się konferencje szkoleniowe nauczycieli i dyrektorów, prelekcje propagujące nowości pedagogiczne. Prowadzone były zajęcia pokazowe dla praktykantek z Obornik Śląskich i innych miejscowości. Sama również prowadziłam takie zajęcia.

Zajęcia plastyczne Zajęcia przyrodnicze Zajęcia w ogrodzie Spacer po Parku Zdrojowym Spotkanie z Św. Mikołajem

Nauczyciele wykonywali wiele pomocy dydaktycznych nie licząc swojego czasu, również pani Kierowniczka, która była uzdolniona plastycznie miała swój duży wkład.

W 1967r. zostałam powołana na stanowisko Dyrektora Państwowego Przedszkola w Szczawnie Zdroju przez Panią wizytator Krystynę Elttman.

Postanowiłam rzetelnie i fachowo kierować placówką, tak jak moja poprzedniczka. Przedszkole zostało powiększone o jeden oddział, czyli 4 oddziały- dzieci było bardzo dużo. Nauczyciele pracowali bardzo sumiennie, wykonywali ogrom prac plastycznych, między innymi witraże o tematyce ludowej.

Bardzo zaangażowaną nauczycielką była Janina Gmyrek, która prowadziła między innymi grupy dzieci sześcioletnich, przygotowując ich do podjęcia nauki w szkole. Odpowiedzialna była również za organizowanie imprez przedszkolnych. Potrafiła zainteresować dzieci sportem – narciarstwem, wyjeżdżając często na zajęcia do Andrzejówki.

Mali narciarze

Na wyróżnienie zasługują też nauczyciele:

Danuta Naskręt, która prowadziła Kronikę Przedszkola. Podjęła studia magisterskie, które nie kolidowały z jej pracą.

Gabriela Kozłowska – Łazarek też studiowała i po ukończeniu studiów nauczycielskich przeniosła się do pracy w szkole, w Szczawnie Zdroju.

Wybitne osiągnięcia pedagogiczne dzięki rzetelnej i wytrwałej pracy osiągnęła nauczycielka Urszula Frankowska – Kurtaś. Była osobą taktowną o wrodzonej inteligencji, szacunku do całokształtu życia i pracy zawodowej. Spokojna i zarazem odważna, kochająca dzieci. Zdobyła w swojej pracy to, o czym marzyła. Byłam bardzo szczęśliwa pomagając Jej w realizacji celów. Mam wielki zaszczyt, że mój wkład pracy przyczynił się również do Jej sukcesów. W załączeniu „Wspomnienia z pracy Koleżanki Urszuli Frankowskiej – Kurtaś”.

W 1969r. podjęłam Kształcenie w Studium Nauczycielskim we Wrocławiu na kierunku Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe na Wydziale dla Pracujących.

Inspiracją do napisania pracy dyplomowej na temat „Zasady żywienia dzieci w przedszkolu polskim i niemieckim” była współpraca naszego Przedszkola z Przedszkolem niemieckim. Wymiana doświadczeń i odwiedziny wniosły wiele nowego.

Pracę zawodową z nauką potrafiłam podzielić, ponieważ personel pedagogiczny i techniczny był bardzo życzliwy, oddany pracy, a ja miałam do nich wielkie zaufanie. Moje sukcesy to praca całej załogi Przedszkola.

Kadra

Działalność placówki w dużej mierze opierała się na współpracy z Rodzicami i komitetem Rodzicielskim. Wszelka pomoc od rodziców dawała duże zyski dla dzieci. Byli Oni bowiem współorganizatorami między innymi paczek pod choinkę, obchodów Dnia Dziecka, zakończenia roku szkolnego, pożegnania dzieci odchodzących do szkoły i wiele innych działań.

Przedszkolaki


Praca pedagogiczno wychowawcza była zawsze pozytywnie oceniana przez władze oświatowe – Panią wizytator Krystynę Sułek.

W 1988r przeszłam na emeryturę.

Do dnia dzisiejszego jestem w stałym kontakcie z Państwowym Przedszkolem w Szczawnie Zdroju.

Pragnę podziękować pani dyrektor Urszuli Drozdowskiej za pamięć o emerytach oraz za wielkie osiągnięcia w placówce wychowawczo - dydaktycznej, jaką jest Przedszkole Miejskie w Szczawnie - Zdroju. Wkład pozostanie sukcesem i pamiątką na dalsze lata funkcjonowania przedszkola. Życzę zatem dużo sukcesów i osiągnięć w dalszej pracy zawodowej.

Z poważaniem

Maria Brzezińska

Początek strony

Wspomnienia Pani Urszuli Frankowskiej - Kurtaś

MOJE WSPOMNIENIA Z PRACY W PAŃSTWOWYM PRZEDSZKOLU W SZCZAWNIE ZDROJU

Nazywam się Urszula Frankowska Kurtaś ( w dokumentacji Przedszkola Urszula Frankowska). Pracę rozpoczęłam 10 września 1968r. w Państwowym Przedszkolu w Szczawnie Zdroju jako absolwentka Liceum Ogólnokształcącego. Przekraczając progi placówki byłam przerażona, czy dam radę podejmując pracę jako wychowawczyni będąc zupełnie „ zieloną”. Wchodząc do gabinetu dyrektora ujrzałam uśmiechniętą Panią dyr. Marię Brzezińską. W trakcie rozmowy Jej ciepły, spokojny i opanowany głos dodał mi odwagi. Na pytanie co potrafię odpowiedziałam –nic- ale lubię dzieci i zawsze chciałam być nauczycielką. W odpowiedzi usłyszałam, że trzeba wziąć się ostro do pracy. Od zaraz podjęłam naukę w Liceum Pedagogicznym dla wychowawczyń przedszkoli w Obornikach Śląskich i pracę z grupą dzieci najmłodszych wraz z Panią dyrektor.

Pani dyr. Maria Brzezińska zapoznawała mnie z pracą dydaktyczno- wychowawczą oraz zleciła wykonywanie pomocy dydaktycznych do zajęć między innymi tzw. liczmany.

Zostałam otoczona serdeczną opieką ze strony Pani dyrektor jak i starszych stażem koleżanek. Nauka w Liceum Pedagogicznym i praca w przedszkolu dawała mi olbrzymie zadowolenie. Nabywałam nowych doświadczeń, stawałam się coraz bardziej pewniejsza, przerażenie przechodziło pomimo intensywnej pracy.

Po roku czyli w 1969 otrzymałam Świadectwo Dojrzałości Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkoli i jednocześnie kwalifikacje pedagogiczne. Byłam zadowolona z siebie widząc szczery uśmiech Pani dyrektor i koleżanek, że nie zawiodłam nikogo. Poczułam, że dyr. Maria Brzezińska była mi bardzo bliska, słuchałam Jej rad i wskazówek w pracy pedagogicznej.

W 1970r. z Jej inicjatywy i poparcia rozpoczęłam kształcenie w Studium Nauczycielskim we Wrocławiu, na kierunku Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe na Wydziale dla Pracujących. I tu również mogłam liczyć na życzliwość Pani dyrektor i koleżanek. Praca z dziećmi dawała mi wiele satysfakcji, widząc jak chętnie przychodziły do przedszkola, bawiły się, zdobywały wiedzę i sprawności manualne stosowne do ich wieku.

W czasie praktyki w szkole poczułam , że pociągała mnie praca w szkole. Studium Nauczycielskie ukończyłam w terminie otrzymując dyplom. I tu pojawił się dylemat jak powiedzieć Pani dyrektor, której wiele zawdzięczałam, że chciałabym pracować w szkole, czyli odejść z pracy w przedszkolu, gdzie szlifowałam pierwsze kroki pedagogiczne, gdzie nauczyłam się żyć i pracować w zespole. Jednak myśl o pracy w szkole była silniejsza i odważyłam się na rozmowę z Panią dyrektor. Po wysłuchaniu tego co miałam do powiedzenia, swoim ciepłym i spokojnym głosem odpowiedziała „Urszulko tak mnie zawsze nazywała, nie będę zamykać Ci drogi, jesteś ambitna dobra organizatorka pracy, umiesz żyć z ludźmi, wiem, że zajdziesz daleko, osiągniesz swój wymarzony cel”. Byłam szczęśliwa i wdzięczna mojej pierwszej Szefowej.

Oto kilka zdjęć przedstawiających Panią dyrektor wraz z koleżankami oraz grupą „moich” dzieci z którymi pracowałam.

Historia przedszkola - zdjęcie 1 Historia przedszkola - zdjęcie 2 Historia przedszkola - zdjęcie 3 Historia przedszkola - zdjęcie 4 Historia przedszkola - zdjęcie 5 Historia przedszkola - zdjęcie 6 Historia przedszkola - zdjęcie 7

I tak od 1 września 1972r. rozpoczęła się moja kariera nauczycielska w szkołach podstawowych i średnich w Wałbrzychu. Kolejno Szkoły Podstawowe to: Nr 36 przy III LO w tym 1 rok wicedyrektora szkoły, następnie Nr 17- nauczyciel i wieloletni wicedyrektor.

W 1978r. podjęłam studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu – obecnie Uniwersytet Śląski, na Wydziale Filologiczno Historycznym w zakresie Historii – specjalność nauczycielska. Po ukończeniu studiów zostałam dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 9, a następnie awansowałam na wizytatora do spraw dydaktycznych i BHP w Wydziale Oświaty i Wychowania w Wałbrzychu.

Od 1 września 1993 do 1 września 2006r pracowałam w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałbrzychu- szkoły średnie jako nauczyciel historii i WOSu. Była to praca z dorosłymi, w związku z tym podjęłam i ukończyłam Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Wydział Humanistyczny, Instytut Pedagogiki w Toruniu w zakresie Edukacji Dorosłych- Andragogika.

Po wprowadzeniu stopni awansu zawodowego dla nauczycieli, moja praca zmotywowała mnie o ubieganie się o najwyższy stopień. Po przedstawieniu dokumentacji o dorobku pedagogicznym osiągnęłam najwyższy stopień- nauczyciela dyplomowanego.

I w ten sposób przebrnęłam 38 lat pracy pedagogicznej od dzieci małych do osób dorosłych. Od 1 września 2006r jestem na emeryturze.

Wracając do Pani dyr., Marii Brzezińskiej spełniły się jej słowa, były one dla mnie mottem w życiu i pracy za co jeszcze raz serdecznie Jej dziękuję.

Ośmielę się napisać, że dedykuję Pani dyr. Marii Brzezińskiej moje krótkie wspomnienia z pracy w Państwowym Przedszkolu w Szczawnie Zdroju i dalsze losy pracy pedagogicznej.

Z poważaniem

Urszula Frankowska Kurtaś

Początek strony

Pracownicy przedszkola z najdłuższym stażem pracy

 • Jadwiga Orzeł - kierownik przedszkola w latach 1948-1952
 • Janina Michalska - kierownik przedszkola w latach 1952-1954
 • Maria Karczmarz - dyrektor przedszkola w latach 1954-1967
Pani dyr. Maria Karczmarz
 • Maria Brzezińska - dyrektor przedszkola w latach 1967-1988
Pani dyr. Maria Brzezińska
 • Nauczyciele:
 • Jadwiga Chłopek,
 • Krystyna Dłużewska,
 • Urszula Frankowska – Kurtaś,
 • Janina Gmyrek,
 • Józefa Gruszka,
 • Anna Jarzyna,
 • Gabriela Kozłowska – Łazarek,
 • Elżbieta Kwaśny,
 • Danuta Naskręt,
 • Stanisława Pawlak,
 • Teresa Fluder – pomoc wychowawcy,
 • Personel techniczny:
 • Halina Kałasznik – intendentka,
 • Teresa Drobek – intendentka,
 • Wanda Budzińska – kucharka,
 • Helena Matusiak – kucharka,
 • Danuta Nadolska –obsługa,
 • Ewa Plewińska - obsługa,
 • Janina Przebinda - obsługa,
 • Bolesław Akińczak – woźny,
 • Józef Domaradzki – woźny

Jeśli ktoś z Państwa był związany z naszym przedszkolem i chciałby się podzielić wspomnieniami lub udzielić nam informacji dotyczących historii przedszkola, bardzo serdecznie prosimy o kontakt.

Początek strony