Kadra

Zespół tworzą kompetentne, kreatywne osoby, które jako nadrzędny cel swojej pracy stawiają szczęście i uśmiech każdego dziecka, troskę o jego prawidłowy rozwój.

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i duże kompetencje.

Nauczycielki rozwijają własną aktywność zawodową, uczestniczą w warsztatach, kursach, szkoleniach, podnosząc swoje kwalifikacje, bogacąc wiedzę i warsztat pracy.

Grono pedagogiczne:

Dyrektor przedszkola:

mgr Urszula Drozdowska

mgr Urszula Drozdowska
- nauczyciel dyplomowany, ukończone studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie

Nauczycielki:

mgr Karolina Witas

mgr Karolina Witas
- nauczyciel kontraktowy, ukończone studia:
1. Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna
- "WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu", "DSW we Wrocławiu"
2. Filologia Angielska. - "PWSZ w Wałbrzychu"

Mgr Karolina Głębocka

mgr Karolina Głębocka - nauczyciel kontraktowy

mgr Danuta Czapla

mgr Danuta Czapla - nauczyciel mianowany

Urszula Drążek

Urszula Drążek - nauczyciel mianowany

Dorota Owsikowska

mgr Dorota Owsikowska - nauczyciel mianowany

mgr  Bożena Wolf

mgr Bożena Wolf - nauczyciel dyplomowany

mgr  Beata Ząbek

mgr Beata Ząbek
- nauczyciel dyplomowany, ukończone studia podyplomowe: socjoterapia,
ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu olgofrenopedagogiki

Pomoc nauczyciela:

Zdzisława Cyktor

Zdzisława Cyktor

Pracownicy administracji i obsługi:

mgr Magda Rosińska

mgr Magda Rosińska - księgowa

Małgorzata Krawczyk

Małgorzata Krawczyk - intendentka

Ewa Plewińska

Ewa Plewińska - szefowa kuchni

Renata Kopytko

Renata Kopytko - kucharka

Ewa Hajdon

Ewa Hajdon - woźna oddziałowa

Iwona Kijanka

Iwona Kijanka - woźna oddziałowa

Zdzisław Chromiński

Zdzisław Chromiński - konserwator
Początek strony