Kadra

Dyrektor przedszkola:

mgr Urszula Drozdowska - nauczyciel dyplomowany, ukończone studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie

Nauczycielki:

Gr I

mgr Joanna Długosz - nauczyciel mianowany
mgr Karolina Łukaszewska - nauczyciel kontraktowy, ukończone studia: Filologia Angielska

Gr II

mgr Danuta Czapla - nauczyciel mianowany
mgr Dorota Owsikowska - nauczyciel mianowany

Gr III

mgr Karolina Głębocka - nauczyciel mianowany
mgr Marta Popławska - nauczyciel kontraktowy

Gr IV

mgr Beata Ząbek - nauczyciel dyplomowany, ukończone studia podyplomowe: socjoterapia, ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

Gr V
mgr Bożena Wolf - nauczyciel dyplomowany

Pomoc nauczyciela:

Zdzisława Cyktor
Ewa Hajdon

Intendentka:

Małgorzata Krawczyk

Obsługa:

Iwona Kijanka
Katarzyna Paw - Góra
Dorota Wieteska

Kuchnia:

Dorota Ciastoń - kucharka
Małgorzata Michalak - kucharka
Ewa Plewińska - szefowa kuchni

Konserwator:
Zdzisław Chromiński

Początek strony