Nasz dzień w przedszkolu

Podział czasu w przedszkolu :

PODZIAŁ CZASU WEDŁUG PROPORCJI ZAGOSPODAROWANIA CZASU DLA DZIECKA W PRZEDSZKOLU ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ MEN NA ROK 2010 DOTYCZĄCE PODZIAŁU CZASU W PRZEDSZKOLU W ROZLICZENIU TYGODNIOWYM

-----------------------

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy; zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela - wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole itp.

6:30 - 8:15 SCHODZENIE SIĘ DZIECI

    zabawy

• zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę
• korzystanie z gier dydaktycznych
• ćwiczenia ogólnorozwojowe
• kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych
• prace porządkowo – gospodarcze

8:15 - 8:30

• ćwiczenia poranne
• zabawy ruchowe
• czynności higieniczno – samoobsługowe
• przygotowanie do posiłku

8:30 - 9:00 ŚNIADANIE

    śniadanie

9:00 - 10:00 ZAJĘCIA KIEROWANE

Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych.

10:00 - 10:10 DRUGIE ŚNIADANIE

    drugie śniadanie

10:10 - 11:00 ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU (GRUPA NAJMŁODSZA)

• gry i zabawy ruchowe
• zajęcia sportowe
• obserwacje przyrodnicze
• prace porządkowo-ogrodnicze
• spacery i wycieczki
• tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach)

11:00 - 11:10 PRZYGOTOWANIE DO POSIŁKU

• czynności higieniczno – samoobsługowe

11:10 - 11:30 ZUPA

    zupa

11:30 - 13:15 LEŻAKOWANIE (GRUPA NAJMŁODSZA), ORGANIZOWANIE SYTUACJI SPRZYJAJĄCEJ DZIECIĘCEJ AKTYWNOŚCI (GRUPY STARSZE)

    leżakowanie

• spacery i wycieczki
• zabawy relaksacyjne
• gry i zabawy ruchowe
• zabawy integracyjne
• zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne
, • praca stymulacyjno - kompensacyjna i indywidualna (praca z dzieckiem zdolnym)

13:15 - 13:20 PRZYGOTOWANIE DO POSIŁKU

• czynności higieniczno – samoobsługowe

13:20 - 13:40 DRUGIE DANIE + DESER

    drugie danie

13:40 - 16:30 DOWOLNA DZIAŁALNOŚĆ DZIECI

• tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci
• zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie
• zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci
• obserwacja pedagogiczna
• praca indywidualna
• kontakty okolicznościowe
• zajęcia dodatkowe prowadzone przez instruktorów

Początek strony