Przyjaźni środowisku

Szczawieńskie Przedszkole Miejskie znalazło uznanie na polu ogólnopolskim w dziedzinie promowania ekologii. Zostało ono laureatem konkursu i otrzymało statuetkę oraz certyfikat PROMOTOR EKOLOGII, przyznawany przez Panią Annę Komorowską – żonę Prezydenta RP. To bardzo prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest za wspieranie działań przyjaznych środowisku, edukację ekologiczną oraz ekologiczne myślenie. To już XIII edycja konkursu "Przyjaźni środowisku". W tym roku tylko dwa przedszkola w Polsce dostąpiły tego zaszczytnego tytułu: Przedszkole Miejskie w Szczawnie – Zdroju, jako jedyne z Dolnego Śląska oraz przedszkole w Toruniu.

Certyfikat

Doceniono pięć projektów realizowanych w ostatnich trzech latach. tj. projekt "Ekosystem skalny – ogród japoński", "Ptasie osiedle" - miejsce do bytowania i obserwacji ptaków, program ekologiczny "Mali ekolodzy", program "Kubusiowi przyjaciele natury" oraz "Ogród kwiatowo-ziołowo-warzywny".

Od kilku lat w naszym przedszkolu podejmowane są różnorodne działania na rzecz ochrony środowiska. Celem tych działań jest kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych już od najmłodszych lat.

Od czerwca 2009 roku uczestniczyliśmy w tworzeniu projektu Program Dotacyjny "Szkoły dla Ekorozwoju na Dolnym Śląsku" wspieranego przez TOYOTĘ oraz Fundację Partnerstwa dla środowiska, którego głównym celem było utworzenie ścieżki edukacyjnej, poprawa wizerunku i estetyki przedszkola, zaangażowanie dzieci i rodziców do współpracy oraz integracja społeczności lokalnej.

Ogród przedszkolny to najbliższe dzieciom środowisko przyrodnicze, a edukacja przyrodnicza przedszkolaków stwarza możliwość obcowania z nim, a także kształtuje pozytywne postawy wobec świata przyrody. Przez cały rok jest on wykorzystywany do zajęć dydaktycznych z zakresu edukacji ekologicznej, które mają na celu w sposób intuicyjny i pozytywny kształtować ekologiczny styl życia, oraz nowe lepsze sposoby harmonijnego współdziałania z przyrodą.

"Ptasie osiedle" stało się miejscem do zorganizowanej, systematycznej pielęgnacji roślin, opieki nad ptakami i ich obserwacji oraz edukacji w tym zakresie.

Dzieci z naszego przedszkola biorą chętnie udział w różnych konkursach o tematyce ekologicznej, m.in. międzygrupowym i międzyprzedszkolnym turnieju wiedzy ekologicznej, konkursie na najciekawszy strój ekologiczny, oraz w innych inicjatywach ekologicznych, jak zbieranie surowców wtórnych (makulatura, zakrętki), zbieranie kasztanów i żołędzi, konkursy recytatorski i piosenki o tematyce ekologicznej oraz konkursy plastyczne. W tradycję przedszkola wpisały się już imprezy ekologiczne, jak "Światowy Dzień Ziemi", "Święto Drzewa", "Obchody Dnia Wiosny".

Udział w projektach ekologicznych i uzyskanie certyfikatu PROMOTOR EKOLOGII to także zasługa osób i instytucji wspierających - firmy TOYOTA i URZĘDU MIEJSKIEGO w Szczawnie-Zdroju, firmy budowlanej "Gazel", Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawnie –Zdroju, Pracowników Przedszkola, Rodziców, Młodzieży z "Warsztatów Terapii Zajęciowej" w Wałbrzychu, Nadleśnictwa Świdnica, Gospodarstwo Rolne AGROMINOR w Mokrzeszowie, a przede wszystkim DZIECI ze SZCZAWIEŃSKIEGO PRZEDSZKOLA, które lubią być PROEKOLOGICZNE i chętnie uczestniczą w tego rodzaju inicjatywach.

Za współpracę przy projekcie na ręce prezesa Toyoty złożyliśmy wraz z burmistrzem Szczawna Zdroju podziękowania wszystkim pracownikom zaangażowanym w wolontariat, w szczególności panu Grzegorzowi Górskiemu, panu Rafałowi Cygal, panu Pawłowi Tymińskiemu, państwu Annie i Maciejowi Roszak i pani Małgorzacie Iwaniec.

Powrót Początek strony